Generalforsamling 2018

Hvornår:
15. januar 2018 kl. 19:30
2018-01-15T19:30:00+01:00
2018-01-15T19:45:00+01:00
Hvor:
Trekronerskolen
Skolevænget 3
9690 Fjerritslev
Danmark

 

 

Der indkaldes til :

Ordinær generalforsamling

mandag den 15. januar 2018  kl. 19.30 på Trekronerskolen.

 

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Beretning ved  foreningens formand
 4. Regnskabsaflæggelse ved  foreningens kasserer
 5. Fastsættelse af kontingent  (indstilling fra bestyrelsen skal foreligge)                                                 
 6. Indkomne forslag 
 7. Valg af:
 • Ulige år: formand
 • Lige år: kasserer Inger Larsen  (modtager genvalg)
 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
 • Ulige år 1 bestyrelsesmedlem
 • Lige år 2 bestyrelsesmedlemmer  Børge Pedersen  (modtager genvalg)
 • Christina Lillienskjold (modtager ikke genvalg)
 1. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen:  ( Tom Klindt og Henrietta Kjeldsen – begge modtager genvalg)
 2. Valg af 2 revisorer: ( Anne Mette Albrektsen modtager genvalg  Henning Poulsen  ( modtager genvalg)
 3. Valg af 1 revisorsuppleant: (Lise Lotte Steffensen – modtager ikke genvalg)
 4. Eventuelt.

På vegne af bestyrelsen  i DcH Han Herred