Eftersøgere

DcH’s Eftersøgningstjeneste er et gratis tilbud til alle både indenfor og udenfor DcH. Eftersøgningstjenesten består af et korps af dygtige hundeførere og hunde der har en forkærlighed for at udnytte hundens naturlige lugtesans også til gavn for den enkelte borger. DcH stiller et antal hundefører med hunde til rådighed hvis man har været så uheldig at tabe noget af værdi for én selv. Det eneste der kræves af klienten er, at man er indstillet på at betale kørselsgodtgørelse til eftersøgeren.

Kontaktinformation:

Har man brug for hjælp fra DcH’s Eftersøgningstjeneste kan man henvende sig på vagttelefon: 7110 4069

DcH vil så forsøge at finde den eftersøger, der geografisk bor nærmest det sted, hvor genstanden er mistet. Har du anden information eller en forespørgsel kan du sende en mail til Johnny Sarka på: find4you@dch-danmark.dk

Video om DcH´s eftersøgningstjeneste!

Hvad kræves der for at blive medlem af eftersøgningskorpset? Det er egentlig meget enkelt idet der stilles 4 krav.

For at blive eftersøger i en DcH lokalforening, skal følgende opfyldes:
  1. Eftersøgeren skal være medlem af DcH.
  2. Eftersøgeren skal indstilles af lokalforeningens bestyrelse.
  3. Lokalforeningen har ansvaret for, at eftersøgeren har den fornødne erfaring i eftersøgnings arbejde.
  4. Lokalforeningen har ansvaret for, at eftersøgeren bliver slettet som eftersøger når man ikke mere står til rådighed.

Altså, der er ingen krav til at hunden skal være i en bestemt DcH konkurrenceklasse, blot skal lokalforeningen stå inde for, at hunden evner at løse en søgeopgave målbevidst og uden at skade den fundne genstand. Det er ikke afgørende hvilken DcH klasse hunden er kvalificeret i, for det kræver f.eks. ikke en perfekt lydighed for at hunden kan bruge sin medfødte evne til at bruge ”næsen”.

På adresselisten over Lokalforeningerne kan du se i hvilke lokalforeninger der er eftersøgere, idet disse er markeret med et “E” efter foreningens navn.