Kredsene

Kreds 1 Kreds 2 Kreds 3 Kreds 4 Kreds 5 Kreds 6 Kreds 6

Landsforeningen er opdelt i 6 kredse. Her uddannes lokalforeningens trænere og dommere.

I kredsene afholdes der kredskonkurrencer, hvor hunde fra alle kredsens lokalforeninger kan deltage.

Klik på kortet og se yderligere oplysninger om de enkelte kredse.