Nyhedsbrev januar 2019

Nyhedsbrev DcH Han Herred januar 2019

Så skriver vi 2019. Håber alle er kommet godt ind i det nye år – både hunde og mennesker.

Vi afsluttede 2018 med hvalpetest på det største hvalpehold i mange mange år. Det gik jo selvfølgelig forrygende. Alle i godt humør og med de sædvanlige sommerfugle i maven.Kun få deltog ikke i testen.Vindere af klassen med små hunde blev Anders Jacobsen med Chubby Nr 2 Vibeke Hyldeqvist med Kenzo Nr. 3 Matias Svensson med Major I klassen med store hunde Nr 1 Marinus Sørensen med Mathilde Nr. 2 Per Christensen med Buster Nr. 3 Ole Kristensen med Kira. Tillykke til dem.
Ugen efter holdt vi så juleafslutning for hele klubben. Også her var der fuld hus og højt humør. En dejlig måde at afslutte et år på. Gløgg og æbleskiver kan altid bruges.
Som det sidste inden julepausen deltog Inger og Karen P i et møde med venskabsklubberne. Der var lidt snak frem og tilbage om 4 venskabsdyster måske var for meget. Ihvertfald var der meget lidt fremmøde til de sidste 2. Man enedes om kun at holde 2 om året og så skulle alle være med, lige fra agility til E hunde. Vi har selvfølgelig ikke redskaberne til det første, men det ville Kurt fra Thisted køre hertil. Det bliver en ordentlig mundfuld,men sikkert spændende. Det vil kræve en masse hjælpere både i køkken og på marken så hvis I kender nogen der gerne giver en hånd med, vil vi være
taknemmelige. Lidt har også ret.
Så sæt kryds i kalenderen den 30 marts 2019 hvor det er os der lægger ud. Sidste venskabsdyst bliver i SydThy den 26 oktober 2019.

Første weekend i januar var der Tranum kursus.Her deltog Karen N i Dogparkour og selvkontrol – Inger og Karen P i kurset foreningsarbejde Så nu håber vi at være godt rustet til bestyrelsesarbejdet i DcH HanHerred.

Det blev noget nemmere efter generalforsamlingen den 14 januar 2019.Der skulle vælges 3 ny ind da Allan – Martin og Tom stoppede i bestyrelsen. Allan skylder vi en stor tak for hans store arbejde i klubben. Desværre kan hans tid ikke klare en ny periode lige nu ,da de hjemme har været sygdomsramt siden sommer. Det kan ingen holde for. Men heldigvis bliver han ved at træne sine hunde i klubben, så vi kan stadig regne med hans hjælp i ny og næ. Martin arbejder om aftenen nu så det hænger ikke helt sammen med bestyrelsesarbejde.Martin har været med i mange år selv om han ikke havde hund med de sidste. Han har lagt mange timer i Ingers Pc og hjemmesiden. Tak Martin. Tom holdt som suppleant, men vi slipper ham ikke. Han har lovet at klare hjemmesiden for os.Og hvem kom så ind i stedet. 3 kompetente personer. Eva – Jan – Søren H. Vi glæder os nu til at ta fat på et nyt hunde kapitel i DcH HanHerred ,som vi ved de tre brænder for. Vi glæder os ikke mindst til at få lidt aflastning. Vi har været meget amputeret siden sidste sommer. Det har ind imellem været lidt hårdt.
Årets hund pokal gik til Budha og Klaus
Årets rally pokal gik til Hans
De har begge arbejdet ihærdigt med deres hunde i både rally og lydighed og været gode hjælpere for Karen N
Årets DcH èr blev Børge for hans kæmpe arbejde i klubben.
Det var bestyrelsen sammen med trænerne som kom frem til det var dem der skulle ha pokalerne.

Vi startede sæsonen op den 12 januar med fint fremmøde og afsluttede med suppe.

Torsdag den 17 januar holdt vi hvalpeinfo Vi regnede med 9 som var tilmeldt men endte med næsten det dobbelte. Et luksus problem. Vi glædede os til at byde dem velkommen på banen den 20 januar. Kristina og Jess tog imod

OG SÅ SKETE DET. DER KOM SNE. Vi var desværre nødt til at aflyse træningen den 27 januar og 3 februar. Håber alle fandt ud af det. Det vil blive skrevet på facebook og på hjemmesiden. Blir der ikke snart tøvejr må vi finde en ridehal, så vi kan få hvalpene igang.

I Rally sker der en hel masse nyt. Nye skilte – nye regler. Derfor tog Karen N og Karen P til Brønderslev, hvor der var kaldt til samling. 3 dommere fortalte lidt om deres arbejde og hvad der forventedes fremover.Der er kun de tre i kreds 1 så de får nok at se til. Vi skal ikke mere selv finde dommere til vore stævner.Det går nu igennem dommercentralen,men har vi nogen dyster ud over kreds er vi velkommen til selv at finde frem til en. Der må også gerne benyttes DKK dommere. Undertegnede fandt med skam ud af at jeg vidste for lidt om rally. Fik en masse læsestof af Karen N så det bliver der lavet om på. Vi har i klubben nogen særdeles arbejdsomme rally folk som selv fremstiller de omtalte nye skilte. Et stort arbejde, så tak til dem.

“Bare en hund” er der mennesker der siger
Er det “bare” at et andet liv har sluttet sig til mig?
At en hale klapper i gulvet ved min stemme?
At en snude fortroligt stikker sig ind i min hånd?
At to øjne røber mig verdener af tillid og hengivenhed
-Kaj Munk

God fornøjelse derude.

Karen Pedersen