Nyhedsbrev oktober – 2018

Nyhedsbrev DcH HanHerred september

I første omgang synes jeg ikke lige der var så meget at skrive om,men ved nærmere eftertanke er der alligevel ikke sket lidt i september måned.

Vi endte op med at modtage hele 26 nye hvalpe. Så sagde vi også stop. Det handler jo ikke bare om at få så mange som muligt. De skal også føle der er tid til dem. Vi delte op i “små og store “ Der blev hele 9 små til Christina og Eva, Karen P tager sig af de 17 store. En stor mundfuld for Christina, men nu hvor vi er startet søndagstræning får hun hjælp af Jess. Vi delte op så Eva og Karens træner mandag og Christina onsdag. Mest af hensyn til parkering.


 

Nu er vi så startet op med søndagstræning. Første hold møder kl 9.30-10.30

Andet hold 11.15-12.15. Af hensyn til parkeringsmuligheder og så få “møder på toppen” hvor der skal en del færdigheder til mht til at bakke, vi vil gerne de første hold er væk inden kl.11 og andet hold først kommer efter 11. Så skulle der være gode muligheder for parkering. Nu vi er ved vejen, er den nogenlunde acceptabel nu efter kontakt til kommunen flere gange. Vi henstiller til alle hundefører om at køre langsomt på vejen så den forbliver i en nogenlunde tilstand. Det ser lidt pudsigt ud med alle de nedsavede træer, men de bliver nok fliset engang og det generer jo ikke os. Men KØR LANGSOMT. 


 

Inger og Karen har været til kredsrådsmøde.  DcH årsbogen hedder nu DcH håndbogen. Den kan købes hos DcH for 100 kr. Kan også findes på kreds 1`s hjemmeside. Det nye DcH blad fik roser. Så tag det endelig med hjem. Det ligger jo fremme i klubhuset. Medlemstallet i kreds 1 tilfredsstillende. 91 mere end sidste år på denne tid.

Der blev opfordret til at blive tilmeldt til VIP aften. Foredragsholder er Thomas Grønnemark Emnet er DOVEN ENERGI. LAV MINDRE, NÅ MERE. Hvem vil ikke gerne det. Vi møder talrigt op den 3 oktober.


 

Tranum kurset er snart på vej, så vi afventer. Der tales stadig meget om problemet med for få rallydommere.


 

Desværre er der ikke så mange i klubben der har den store lyst til at gå til konkurrencer. Tom har været i Dronninglund og fået en tredieplads. Tillykke til ham. Nogen rallyfolk har været i Thyholm. De tog nogen IBèr med hjem. Dem har de lagt væk. Vi har så vores egen lille hjemmekonkurrence den 13 oktober. Ikke så mange meldt til. MEN FESTEN bagefter er der tilmeldt ca. 50. Det største antal i mange år. Skyldes sikkert meget Sørens fodarbejde. Bravo Søren.


 

Den 29 september havde vi arbejdsdag i klubben. Hele bestyrelsen mødte op plus et par ægtefæller og Jan. Og der blev arbejdet igennem. Der var en del der trængte til en kærlig hånd. Det største projekt var toiletvognen og regnvandstønden. Det skulle pakkes ind og frostsikres. Der var en del haner og samlinger der ikke rigtig ville som Børge og Henrik ville. Men de fortsætter til det er ok. Tak til alle fremmødte. Dejligt at opleve vi kan løfte i flok.

   


 

Til slut nogen datoer til opslagstavlen

VIP 3 oktober

Bestyrelsesmøde 4 oktober

Klubkonkurrence og fest 13 oktober

Hvalpetest 11 november

Juleafslutning 18 november.

Så skete der alligevel noget i september.

                                             Karen P